Wat gebeurt er binnen ondernemingen met het thuiswerken, nu de maatschappij grotendeels is verlost van de coronamaatregelen? En welke nieuwe inzichten heeft het massale thuiswerken opgeleverd? In een gezamenlijk interview spreken twee ondernemers zich uit: Jeroen de Bonth, directeur van bouwbedrijf Willy Naessens Nederland en Monique Ansink, directeur-eigenaar van Jumbo Spanbandfabrikant.

Van onze redactie 29 juni 2021 Jeroen de Bonth Willy Naessens Monique Ansink Jumbo Spanbandfabrikant 1

Jeroen de Bonth (links) van Willy Naessens en Monique Ansink (rechts) van Jumbo Spanbandfabrikant

Willy Naessens Nederland bouwt industriële bedrijfspanden in prefab beton. Het bouwproces wordt onder eigen regie uitgevoerd: vanaf de eerste tekening tot de oplevering; van zand en grind tot vloerbedekking. Het bedrijf behoort tot de internationale Willy Naessens Group. In Nederland wordt gewerkt met vijftig vaste medewerkers en een grote flexibele schil.

Jumbo Spanbandfabrikant produceert duurzame bevestigingsmiddelen voor veilig wegtransport, waaronder spanbanden, snelbinders, aanhangernetten en sleepkabels. Het bedrijf heeft een vestiging in Hoorn (25 medewerkers) en een productievestiging in Vietnam (65 medewerkers). Directeur Monique Ansink is sinds 1999 aandeelhouder. Haar Sustainable Development Goal is met name in Vietnam doorgroeien naar driehonderd banen, waarvan ten minste 70 procent voor vrouwen.

Wat is in jullie bedrijven het potentieel voor thuiswerken?

Jeroen de Bonth (JdB): ,,Ongeveer 35 procent van het kantoorpersoneel heeft tijdens de coronacrisis thuisgewerkt. Engineering, tekenwerk, dat soort werk kan deels thuis plaatsvinden. Maar er wordt ook veel projectmatig samengewerkt aan integrale projecten. Het gaat moeizamer wanneer dit allemaal via Microsoft Teams moet.”

Monique Ansink (MA): ,,Ongeveer 25 procent kan thuiswerken, want wij zijn een productie-gerelateerd bedrijf.”

Wat zijn de ervaringen met het thuiswerken?

JdB: ,,De betreffende medewerkers waren vooral in het begin positief gestemd omdat ze zich thuis beter kunnen concentreren. Gaandeweg bemerkten we op collectief niveau de nadelen van het thuiswerken: de omgeving weet minder waar iedereen mee bezig is. We hebben daarom een informatievoorziening opgezet om beter van elkaar te weten hoever collega’s in hun taken zijn gevorderd.”

MA: ,,Ik praat liever over hybride werken. Bij ons bepaalt het kantoorpersoneel zelf wanneer er gewerkt wordt. Dat was al het geval voor de coronacrisis. Je gaat niet voor je lol in de file staan, dus waarom zouden we met zijn allen om 9.00 uur op kantoor willen zijn? Als we maar met elkaar afspreken wie de deur open doet. En als je eerder weg moet vanwege een verantwoordelijkheid thuis, dan is dat ook geen probleem. Ook kun je de hele dag thuiswerken als je een taak hebt te doen die veel concentratie vergt. De verantwoordelijkheid lag en ligt dus geheel bij de werknemers. Het uiteindelijke doel is dat het werk gedaan wordt.”

“Ons bedrijf is flexibeler geworden door de opgezette faciliteiten van het thuiswerken”

Jeroen de Bonth, directeur van Willy Naessens Nederland

Is het thuiswerken een blijvertje nu bijna alle coronamaatregelen weer van tafel zijn?

MA: ,,Als je bedoelt: hele dagen thuiswerken: die behoefte leeft niet. Ons personeel komt juist graag naar kantoor vanwege het contact met de collega’s en de inspirerende werkomgeving. Komt er toch iemand naar mij toe met de vraag om thuis te werken, dan ga ik met zo’n medewerker kijken naar de mogelijkheden.”

JdB: ,,Ons bedrijf is flexibeler geworden door de opgezette faciliteiten van het thuiswerken. Ik twijfel nooit aan de motivatie van de medewerkers. Die is thuis even groot als op het werk. Maar het gaat om de vraag: hoe kunnen wij in ons werk op een goede manier met de medewerkers in contact blijven en informatie delen? Een tekenaar kan thuis misschien wel meer tekeningen maken dan hij op kantoor doet, maar hij is minder toegankelijk voor de rest van de organisatie. Dat maakt afwegingen tussen thuis werken en op kantoor werken lastig. In vergelijking met de situatie van voor de coronacrisis ben ik zeker anders gaan denken over het thuiswerken. Ik ben de mogelijkheden ervan gaan inzien. In the end brengt het thuiswerken ons meer flexibiliteit. Mensen hebben tot nu toe de individuele keuze behouden om thuis of op kantoor te werken.”

MA: ,,Bij structureel thuiswerken zie ik ook een groot ergonomisch probleem. Op kantoor hebben werknemers een geoptimaliseerde, ergonomische werkplek. Thuis gaan mensen vaak aan de keukentafel of een andere niet geoptimaliseerde plek werken. Wil je structureel thuiswerken, dan zou je een professioneel kantoortje moeten inrichten.”

JdB: ,,Als ik daarop mag inhaken: de meeste ongelukken gebeuren thuis; niet op de bouwplaats of een andere werkplek. Ook ik vind dat structureel thuiswerken gepaard moet gaan met een professioneel uitgeruste werkplek.”

Hebben jullie beleid vastgelegd voor het thuiswerken nu de coronabeperkingen grotendeels voorbij zijn?

JdB: ,,Dat zijn we zeker van plan. Ik merk dat een aantal mensen de behoefte blijft hebben om thuis te werken. Niet iedereen functioneert echter optimaal bij thuiswerken en ook niet iedereen heeft de functie die daarvoor geschikt is. De uitdaging is: hoe komen we tot richtlijnen binnen een soortement ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’-systeem? We moeten met elkaar een aantal goede randvoorwaarden scheppen om scheefgroei te voorkomen.”

MA: ,,Wij zijn meer van het ‘trial-and-error’-model. Als iemand iets voorstelt, dan proberen we het een tijdje uit en als het niet werkt, dan passen we het aan. De digitale veiligheid van het thuiswerken is wel een zaak waar je ook zorgvuldige aandacht aan moet besteden.”

Als er meer wordt thuisgewerkt, gaat dit dan ten koste van de creativiteit binnen het bedrijf omdat collega’s elkaar minder ontmoeten?

MA: ,,Het kan in vrijwel geen enkel bedrijf zo zijn dat er alleen maar wordt thuisgewerkt. Wij hebben sowieso regelmatig brainstorm- en andere bijeenkomsten waarbij iedereen aanwezig moet zijn.”

JdB: ,,Wij hebben vanwege het thuiswerken onder andere een ideeënbus en een whatsapp-groep gelanceerd om toch die communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar de in ontmoetingen toevallig opborrelende creatieve ideeën gaan verloren als er alleen wordt thuisgewerkt. Wij zijn daarom geen voorstander van collectief thuiswerken.”

“De digitale veiligheid van het thuiswerken is wel een zaak waar je ook zorgvuldige aandacht aan moet besteden”

Monique Ansink, directeur-eigenaar Jumbo Spanbandfabrikant

Videovergaderingen met klanten of zakelijke partners hebben natuurlijk ook een vlucht genomen. In hoeverre gaan die vergaderingen nu ‘in real life’ terugkomen?

JdB: ,,In de bouw spelen veel complexe zaken die wij met elkaar moeten oplossen. Er wordt dus veel vergaderd. In bijna alle bouwketen hebben wij geïnvesteerd in hoogwaardige televisieschermen met videoapparatuur, geoptimaliseerde verbindingen, geluidsisolatie enzovoort. Met afspraken die een effectieve vergadertijd van bijvoorbeeld een half uur vergen waren we voorheen vanwege alle reistijd gemiddeld twee uur zoet. Al die verschillende belanghebbenden bellen nu in. Dat scheelt enorm veel reistijd. Ik zie daar de grootste winst van deze coronacrisis: dat wij een betere afweging maken voordat we de auto instappen. Op elke vier bouwvergaderingen bellen we nu drie keer in en hebben we nog maar één keer fysiek contact. Want dat fysiek contact blijft belangrijk. Af en toe face-to-face met elkaar bepaalde zaken afstemmen is nodig. Dat zal zeker zo blijven. Daarnaast is het noodzakelijke overleg met overheden sterk vereenvoudigd, nu ook ambtenaren gewend zijn geraakt aan het idee van beeldbellen. Ook verlopen de videovergaderingen met collega’s nu veel efficiënter dan de fysieke vergaderingen; de medewerkers hebben daarin discipline moeten leren, maar men onderbreekt elkaar nu veel minder snel. Ik heb geen cijfers, maar de totale besparingen door de overgang op videovergaderingen zijn echt substantieel.”

MA: ,,Wij hebben verkopers in diverse landen en een productievestiging in Vietnam. Wij waren intern dus al gewend aan beeldbellen. Wat bij ons door Corona blijvend is veranderd, is dat wij nu ook met klanten gemakkelijker online kunnen communiceren. Voorheen waren zij dat niet gewend. Dan moesten we toch op reis. Nu hebben we door die nieuwe realiteit intensiever en ook vaker contact met klanten. Desondanks blijft het natuurlijk het allerleukst om elkaar in het echt te ontmoeten. Maar online werkt het allemaal veel sneller. Dat vind ik een groot voordeel.”

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Bron: https://www.deondernemer.nl/personeel/thuiswerken-na-corona-toekomst-hybride-werken~3099121