Wil jij graag op een duurzame manier internationaal ondernemen? Je staat er niet alleen voor. RVO-adviseurs kunnen je helpen om een vliegende start te maken met IMVO. Zo ook adviseur Shanti Pahladsingh. Zij helpt ondernemers van allerlei bedrijven om hun internationale duurzame ambities waar te maken. Ondernemer Monique Ansink van Jumbo Cargo Products heeft er op haar beurt bewust voor gekozen om IMVO optimaal te verweven in het bedrijfs-DNA. En met resultaat.

“Zorg dat je buitenlandse keten transparant is. De consument is immers kritisch en wil weten waar een product vandaan komt. Hoe transparanter je keten, hoe beter je imago en hoe groter je marktkansen.”

Shanti Pahladsingh
Adviseur Internationaal Duurzaam Ondernemen

People en Planet als belangrijkste stakeholders

Jumbo Cargo Products verkoopt gecertificeerde ladingzekeringproducten, zoals spanbanden en sleepkabels. Monique: “Wij zijn ooit begonnen met internationaal ondernemen, omdat wij in een nichemarkt zitten. Inmiddels zijn we actief in maar liefst 24 landen.”

Om dichtbij de bron van de grondstoffen – waaronder natuurrubber – te produceren, opende het bedrijf in 2010 een eigen productielocatie in Vietnam.

“Op dat moment werden de Vietnamese medewerkers ineens collega’s. We wilden voor hen dezelfde arbeidsomstandigheden creëren als voor onze collega’s in Nederland en hebben toen de P van People in ons beleid geïntegreerd,” aldus Monique, “Vervolgens namen wij de P van Planet als belangrijke stakeholder op in ons bedrijf. Dit helpt om de juiste kaders te definiëren waarbinnen bijvoorbeeld innovatie plaatsvindt. Zo wordt bij elke productintroductie eerst getoetst of dit de planeet ten goede komt.”

Ambitieuze missie

Jumbo Cargo Products doet het goed op het gebied van IMVO. Monique: “Omdat we zijn aangesloten bij Amfori BSCI, een organisatie die gericht is op duurzame en eerlijke handel, worden we periodiek gecontroleerd op onze IMVO-prestaties. Bijvoorbeeld als het gaat om veilige arbeidsomstandigheden, ziektekostenverzekering, het recht van (in)spraak, leefbaar loon en uitbannen van corruptie, discriminatie en kinder- en dwangarbeid.  We behaalden vorige keer de een-na-hoogste score, daar zijn wij trots op!”

De belangrijkste bedrijfsdoelstellingen heeft Jumbo Cargo Products inmiddels afgeleid van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN: “Wij leggen zelf de focus op 3 SDG’s: gendergelijkheid, eerlijk werk en economische groei en verantwoorde productie & consumptie. Onze missie is 300 toekomstbestendige banen te creëren, die minimaal 70% door vrouwen worden ingevuld. Daarnaast is onze hoofdstakeholder, de aarde, leidend bij innovaties. Niet alle landen en consumenten zijn hier klaar voor, maar stapsgewijs volgen er steeds meer.”

Transparante keten levert winst op

Vastgesteld IMVO-beleid geldt niet alleen in je eigen fabriek maar in de hele keten, benadrukt Monique: “Eerst brachten we onze eigen fabriek op orde; stap 2 waren onze leveranciers. Inmiddels proberen we hun toeleveranciers ook te bereiken.” Shanti beaamt het belang van ketentransparantie. “De consument wordt steeds kritischer. Die wil weten waar een bepaald product vandaan komt. Hoe transparanter je keten, hoe beter je imago en hoe groter je marktkansen.”

“De klant rekent jou af op jouw ecologische footprint … en dus levert IMVO uiteindelijk winst op,” aldus Shanti. Monique beaamt dit: “IMVO levert winst op voor medewerkers, stakeholders en de aarde. Medewerkers worden daarnaast meer gedreven door inspirerende IMVO-doelen dan door een platte verkoopdoelstelling. Tevreden medewerkers zijn essentieel voor een succesvol bedrijf.”

Maatwerkadvies om internationale groei mogelijk te maken

Niet elk bedrijf is al zo ver met internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, oftewel IMVO. “Maar of zij ervaren zijn of niet: RVO is er om ondernemers te ondersteunen en om mee te denken,” zegt RVO-adviseur Shanti, “Bedrijven die nog niet bezig zijn met IMVO maak ik bewust van het belang en de impact ervan op hun marktkansen. Bijvoorbeeld op het gebied van energiegebruik, recycling of lokaal personeelsbeleid”. Daarbij kijkt Shanti wat past bij de specifieke ondernemer: “Adviseren rondom IMVO is maatwerk”.

Shanti geeft een succesvol voorbeeld: “Zo benaderde Tony’s Chocolonely  ons over het duurzaam betreden van de Amerikaanse markt. Ik match op zo’n moment de klantvraag met onze RVO-tools. Ik kijk wat past, attendeer hen daarop en breng hen in contact met de juiste instanties en bewindspersonen – in dit geval het DGGF, Fonds Bestrijding Kinderarbeid, Oranje Handelsmissiefonds en organisatoren van een VS-handelsmissie”.

Met het advies van Shanti ging Tony’s vervolgens mee op handelsmissie en maakte gebruik van beschikbare fondsen. Zo kon het bedrijf groeien in de VS.

Sparren met bewindspersonen op het Nationaal Export Event (NEX)

Shanti sprak ook met een bedrijf dat hars en gom uit Somalië wilde importeren. “Ik adviseerde hen om de MVO Risicochecker te doorlopen, een kosteloze risicoanalysetool. Daaruit kwamen 16 risicofactoren naar boven. Ik adviseerde om die reden de IMVO-voucher, waarmee zij tegen gereduceerd tarief extern advies konden inwinnen. Bijvoorbeeld om een transparantere keten in te richten. Ook bracht ik hen in contact met de Nederlandse ambassade, om te sparren.”

Dat laatste kan ook op het jaarlijkse Nationale Export Event, NEX, zo benadrukt Shanti: “Daar vind je onder één dak, veel ambassadeurs en consulaten waarmee je kunt speeddaten. Heel waardevol voor een ondernemer.” Monique beaamt dit: “Wij hadden bij vorige NEX-edities ontzettend goede gesprekken met ambassades, die leidden tot belangrijke organisatie-inzichten.” 

NEX vindt dit jaar op 12 oktober plaats in Nieuwegein. Monique is er spreker en Shanti is aanwezig om te sparren met ondernemers over internationaal duurzaam ondernemen. 

Een vliegende start met tools, subsidie of een lening

Shanti: “RVO biedt diverse IMVO-tools om een vliegende start te maken. Zo zijn er de e-learning Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in China” en de podcastserie No Harm – Do Good. Daarin hoor je IMVO-verhalen van mede-ondernemers … heel inspirerend.” Monique: “Wij hebben WBSO-subsidie gebruikt om ons innovatieproces te optimaliseren en onze Vietnamese fabriek IMVO-proof te maken.”

Een andere ondersteunende IMVO-tool is de DGGF quickscan waarmee een lening kan worden aangevraagd. Shanti: “SweepSmart is een onderneming die hiervan gebruikmaakte. CEO Silvia de Vaan ontwikkelde in India een loopbandsysteem voor het efficiënt sorteren van afval op afvalbergen. Met de verkregen lening kon zij vaststellen of het systeem kostentechnisch én praktisch haalbaar zou zijn.” Met positief resultaat: in India én Indonesië heeft zij inmiddels diverse goed werkende sorteerstations.

shanti-rvo

“Op duurzame handelsmissies ontmoet je relevante zakenpartners en bewindslieden. Dit is extra nuttig voor vrouwen die zaken willen doen in landen waar dat minder gangbaar is.”

Shanti Pahladsingh
Adviseur Internationaal Duurzaam Ondernemen

Met het Koninklijk Huis in Vietnam 

Ook handelsmissies zijn heel waardevol, zo benadrukt Shanti: “Matchmaking met relevante zakenpartners en bewindslieden is extra nuttig voor vrouwen die zaken willen doen in landen waar dat minder gangbaar is”. Monique is zelf 2 keer op handelsmissie geweest en zij heeft daar veel aan gehad: “In Vietnam ondertekenden we de samenwerkingsovereenkomst met onze Vietnamese (vrouwelijke) aandeelhouder, in het bijzijn van onze koning en koningin. Dat heeft onze samenwerking zeker bekrachtigd.”

Voor Nederlandse ondernemers met duurzame internationale ambities heeft Monique een tip: “Gewoon doen! Durf, ga op reis en start. Want juist ook met internationaal ondernemen kunnen wij een positieve bijdrage leveren aan planet en people. Dat geeft ons heel veel voldoening!”

Gepubliceerd op: 14 juli 2022, Bron: RVO
https://www.rvo.nl/praktijkverhalen/optimaal-internationaal-duurzaam-ondernemen-uiteindelijk-levert-het-winst-op